آلبوم عکس - حج
حج
حج: عکس شماره 1 / 12
نمایی خاص از مسجد الحرام
611 * 404 (126 KB) 
حج
حج: عکس شماره 2 / 12
نمایی دیگر از مسجد الحرام
580 * 514 (109 KB) 
حج
حج: عکس شماره 3 / 12
بیت الله الحرام از نمایی دیگر
363 * 330 (36 KB) 
حج
حج: عکس شماره 4 / 12
اللهم ارزقنا حج بیتک الحرام فی عامی هذا و فی کل عام
720 * 476 (95 KB) 
حج
حج: عکس شماره 5 / 12
بيت الله الحرام ۱
720 * 540 (75 KB) 
حج
حج: عکس شماره 6 / 12
بيت الله الحرام ۲
720 * 540 (63 KB) 
حج
حج: عکس شماره 7 / 12
رواقهاى طبقه دوم بيت الله الحرام
720 * 540 (52 KB) 
حج
حج: عکس شماره 8 / 12
بيت الله الحرام ۳
720 * 540 (79 KB) 
حج
حج: عکس شماره 9 / 12
بيت الله الحرام ۴
720 * 540 (78 KB) 
حج
حج: عکس شماره 10 / 12
کعبه ۱
720 * 602 (36 KB) 
حج
حج: عکس شماره 11 / 12
محمد طاهر يوسف
720 * 540 (59 KB) 
حج
حج: عکس شماره 12 / 12
بيت الله الحرام ۵
640 * 480 (60 KB) 
1 2 3 4 5